Reference

“Zaštita Sigurnost” D.O.O. pruža usluge obezbeđenja i protivpožarne zaštite:
  • Domaćim i inostranim kompanijama
  • Državnim ustanovama
  • Javnim preduzećima
  • Industriskim kompleksima
  • Kulturnim i obrazovnim ustanovama
  • Javnim manifestacijama
  • Sportskim centrima
  • Privatnim objektima

Za detaljniju referent listu obratite nam se putem e-mail adrese ili telefonom.